www.kempenflex.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

  Steeds minder werklozen in Nederland

  Steeds minder werklozen in Nederland

  De werkloosheid in Nederland blijft dalen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In februari waren er 367.000 werkelozen, oftewel 4,1 procent van de beroepsbevolking. In januari was dat nog 4,2 procent.

  In februari hadden bijna 8,7 miljoen inwoners van Nederland betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand toegenomen, aldus het CBS. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak in een reactie van 'nieuws om vrolijk van te worden'.

  Meer banen, minder uitkeringen
  Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 367.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10.000 per maand.

  De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,9 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 4.000 per maand toegenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde een afname van het aantal ww-uitkeringen naar 330.000 in februari.

  Volgens minister Koolmees is het wel zaak om ervoor te zorgen dat de mensen die nog op zoek zijn naar werk, ook een passende plek vinden.

  Bouwnijverheid neemt toe
  Ten opzichte van een jaar geleden nam het aantal ww-uitkeringen af met ruim 86.000. Het aantal uitkeringen daalde in alle beroepsklassen en sectoren, met uitzondering van de financiรซle dienstverlening. In deze sector is het voor veel werkzoekenden nog altijd lastig om aan de slag te gaan. De bouwnijverheid kende de grootste procentuele daling, van ruim 41 procent.

  Bron: www.ad.nl