www.kempenflex.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht en daardoor verandert er vanaf 1 januari 2020 het één en ander, zo ook bij Kempenflex. Maar wat houdt deze wet in?
  Het doel van deze wet is het verkleinen van de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’ oftewel dat de arbeidsmarkt meer in balans komt.
  Wat staat er in de Wet Arbeidsmarkt in Balans?
  De WAB bevat een reeks samenhangende maatregelen die in verschillende categorieën zijn onder te verdelen, namelijk: ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie. De wijzigingen op een rij:
  1. Ontslagrecht aangepast
  Er komen minder strenge voorwaarden voor het ontslag van werknemers in vaste dienst. Als je nu iemand wilt ontslaan, moet je volledig voldoen aan één van de acht gronden voor ontslag. Onder de WAB is ontslag ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogeheten cumulatiegrond.

  2. Flexibele arbeid minder aantrekkelijk
  De overheid wil flexibele arbeid minder flexibel en minder aantrekkelijk maken. Daartoe zijn de volgende maatregelen in de WAB opgenomen:
  •Verruiming ketenregeling
  Er komt een ruimere regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten (de ketenbepaling). Momenteel mag je een werknemer maximaal drie aansluitende contracten aanbieden over een periode van maximaal twee jaar. Dat wordt verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar.
  •Andere regels oproepkrachten
  Werk je veel met oproepkrachten? Dan gaat er voor jou het nodige veranderen. De nieuwe wet schrijft voor dat een oproepkracht met een nulurencontract of een min/maxcontract alleen verplicht is te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept.
  •Andere status payrollers
  Onder de WAB krijgen payrollers die bij jou werken vrijwel dezelfde status als je eigen werknemers.
  Alleen voor zijn pensioen valt een payroller onder de eigen regeling van het payrollbedrijf.

  3. Nieuwe indeling WW-premie
  Voor elke werknemer die je in vaste dienst neemt, krijgt de werkgever in de toekomst een bonus van de overheid. Als werkgever ga je namelijk een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract.


  Bron: https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/