www.kempenflex.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

    Aantal werkende 55- plussers stijgt

    Aantal werkende 55- plussers stijgt

    Het aantal werkende 55- tot 65- jarigen en 65-plussers is de laatste jaren sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal van 2014 bedroeg het aantal 55- tot 65-jarigen met een betaalde baan net geen 1,3 miljoen, in het derde kwartaal van 2019 ruim 1,6 miljoen. Werkende 65-plussers groeiden in aantal van 178.000 in het eerste kwartaal van 2014 naar 265.000 in het derde kwartaal van 2019 (+87.000).
    De groei van het aantal werkende 55-plussers is voor een belangrijk deel te verklaren door de vergrijzing van de bevolking. Er zijn steeds meer mensen van 55 jaar of ouder. Maar ook het afschaffen van VUT- en prepensioenregelingen en het verschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd vormen een factor. Ouderen werken hierdoor tot op hogere leeftijd door, waardoor de arbeidsparticipatie toeneemt. In 2002 was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen 60 jaar en 8 maanden, in 2014 63 jaar en 10 maanden en in 2018 65 jaar. Inmiddels heeft een op de drie 65-jarigen betaald werk. 
    Bron: Uitzendscope